Sydostasien

Vi stöder en familj som arbetar i ett av Sydostasiens länder med fokus på en speciell folkgrupp.

Även här är arbetet känsligt ur säkerhetssynpunkt, varför vi inte kan publicera några namn eller bilder.