Lettland

Tillsammans med övriga kyrkor i Östernärke har vi sedan 1992 ett hjälparbete riktat till Lettland.

Vi stöder ett barn- och familjecenter i staden Tukums.

Det senaste är att vi stöder ett par ungdomars gymnasie-utbildning.