Björkenäsgården

Björkenäsgården är församlingens sommar- och lägergård, belägen vid Hjälmarens södra strand. 

Gården ägs och drivs av Betaniaförsamlingen i Odensbacken sedan 80-talet. Under åren har gården byggts ut i olika etapper och är idag en väl fungerande lägergård med stora grönytor, många logiplatser, modernt storkök, samlings- och gudstjänstlokaler, egen badplats m.m. 

Anläggningen omfattar en stor areal och erbjuder 2 kyrksalar, varav den ena med plats för 900 personer, fullt utrustat storkök, matsal samt ett stort antal logiplatser. 

Det finns dessutom gott om utrymme för camping. Bollplaner och badplats finns också. 

Församlingen använder gården för egen verksamhet, men hyr också ut den regelbundet för olika ändamål - läger, församlingsretreater, konferenser, bröllops- & födelsedagsfester m.m. 

Björkenäsgården hittar man utmed riksväg 52. Ungefär 700 m väster om Hampetorp finns en skylt som visar vägen. 

Vaktmästare: 073-396 05 03

Bokning: 076-13 64 271 (ej SMS)

E-post: bjorkenas@odensbacken.pingst.se