Internationellt

Vår församling har alltsedan den startades haft ett starkt fokus på mission och internationellt bistånd.

En ökande andel av församlingens resurser läggs på just detta.

Vi försöker prioritera länder och folkgrupper som är minst nådda av evangeliet.

 

Vi har ett missionsråd, som har hand om frågorna kring det internationella engagemanget.

Ordförande är för närvarande Bo Lundin, telefon 070 – 5260517, e-post bo.lundin@odensbacken.pingst.se 

 

Klicka på de olika underrubrikerna för att se var och på vilket sätt vi är engagerade idag!