IBRA

Vi har ett kontinuerligt stöd till IBRA, som är pingstförsamlingarnas gemensamma medie-arbete. Vårt stöd är främst inriktat till länderna Pakistan och Afghanistan, som tillsammans har närmare 250 miljoner invånare och där andelen kristna är mindre än 1 procent. Vårt stöd till IBRA handlar till största delen om att följa upp lyssnare till radioprogram på språket Pashto.Karta