Nordafrika

Vi stöder en familj som arbetar med evangelisation och församlings-byggande i ett av Nordafrikas länder.

Arbetet är känsligt ur säkerhetssynpunkt, varför vi inte kan publicera några namn eller bilder.