Bangladesh

Vi ingår i ett nätverk av svenska församlingar som stöder bibelskolan ”Christian Discipleship Centre” utanför huvudstaden Dhaka.

Bangladesh är till ytan stort som en tredjedel av Sverige och har idag cirka 170 miljoner invånare. Bara 0,3 procent av dessa räknas som kristna och bibelskolan fyller en viktig funktion att utrusta nationella arbetare för att sprida evangeliet.