Aktuellt 2024

Januari

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt

 Nattvard

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

 

SÅNG & MUSIKKVÄLL MED KJELL OCH LASSE

 GÄST: Bo Lundin

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Lars-Inge Larsson

 Barnvälsignelse

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

GEMENSAM BÖNESAMLING I BETEL ASKER

 Vi ber tillsammans med kyrkorna i Östernärke

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Uppstart för Söndagsskolan

BÖNEVECKA - MÅNDAGSBÖN

Bön, lovsång och förbön

BÖNEVECKA - TISDAGSBÖN

Bön, bibelläsning och sång

BÖNEVECKA - ONSDAG - BARA BÖN

En samling där vi bara ber tillsammans. 

Februari

BÖNEVECKA - TORSDAG - BÖNESAMLING

Bön och bibel

BÖNEVECKA - FREDAG - LOVSÅNGSKVÄLL

Bön och lovsång med ungdomarna

BÖNEVECKA - SÖNDAG - GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

LOVSÅNGSKVÄLL I PINGSTKYRKAN

 Lovsångskväll i Pingstkyrkan Odensbacken tillsammans med Baptistkyrkan i Stora Mellösa. 

ÅRS_ & ADMINISTRATIONSMÖTE

 Gudstjänst - lunch - förhandlingar

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

 Gäst: Roger Kindevåg

 14:00 - 16:00

 Servering

 

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt

 Ingen söndagsskola pga sportlov

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Bo Lundin

 Söndagsskola

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

SÅNG OCH MUSIKKVÄLL MED KJELL & LASSE
GEMENSAM BÖN I BETEL HAMPETORP

 Vi ber tillsammans med de andra kyrkorna i Östernärke

Mars

GUDSTJÄNST

 Predikan av Patrick Ölund

 Söndagsskola

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

Gudstjänst

 Predikan: Simon Ekstedt

 Söndagsskola

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

 14:00 - 16:00 

 Gäst Berndt Eliasson - med rubriken "Odensbacken från gången tid"

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

Familjegudstjänst

 En gudstjänst för hela familjen, 16:00 i Pingstkyrkan

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

LOVSÅNGSKVÄLL I BAPTISTKYRKAN I ST MELLÖSA

 Gemensam bön och lovsångskväll

Gudstjänst

 Predikan: Simon Ekstedt

 Ingen söndagsskola pga påsklov

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

SÅNG OCH MUSIKKVÄLL MED KJELL OCH LASSE

 Gästas av: The Country Gospel Sisters

GETSEMANESTUND

 En samling där vi ber och firar nattvard tillsammans

LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

 Vi firar gudstjänst och minns vad Jesus gjorde för oss på korset

PÅSKFEST

 En eftermiddagsgudstjänst för hela familjen

April

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

PLANERING FÖR HAMPEVECKAN OCH BJÖRKENÄSGÅRDEN

 Planeringsträff för församlingens medlemmar inför sommarens läger och vår lägergård

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan Bo Lundin

 Söndagsskola

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

LOVSÅNGSKVÄLL I PINGSTKYRKAN

 Lovsångskväll tillsammans med Baptistkyrkan i St Mellösa

GUDSTJÄNST

 Vi gästas av Pedher Skoog som predikar för oss

 Nattvard, Söndagsskola

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

 14:00-16:00

 Gäst Håkan Isacsson

 Servering

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

FÖRSAMLINGSDAG - GEMENSKAPSDAG DEN 21 APRIL PÅ BJÖRKENÄSGRDEN

 11:00-16:00 

 Anmälan till dagen sker till: simon.ekstedt@odensbacken.pingst.se eller 076-1931323, senast den 14 april

 Välkommen

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

SÅNG OCH MUSIKKVÄLL MED KJELL OCH LASSE
GEMENSAM BÖNESAMLING

 Vi ber tillsammans med de övriga kyrkorna i Östernärke

GUDSTJÄNST

 Vi gästas av Goda Nyheter

 Predikan av: Lars- Erik Jonsson

 Söndagsskola

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

VALBORGSFIRANDE PÅ BJÖRKENÄSGÅRDEN

 START 17:00, BRASAN TÄNDS 19:00

 Välkommen!

Maj

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Besök av David och Donna som berättar om arbetet i Kongo

 Nattvard 

 Söndagsskola

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Bo Lundin

 Söndagsskola

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

 14:00-16:00 med servering 

 Gäst: Daniel Viklund

LOVSÅNGSKVÄLL I STORA MELLÖSA

 Vi ber och sjunger lovsång tillsammans med baptistförsamlingen i St Mellösa.

GUDSTJÄNST

 Besök från Mellanöstern

 Predikan av Simon Ekstedt

 Söndagsskola

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Söndagsskola

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

SÅNG OCH MUSIKKVÄLL MED KJELL OCH LASSE

 Gäst: Fred Sjöberg

GEMENSAM BÖNESAMLING I HIDINGSTAKYRKAN

 Vi ber tillsammans för Östernärke

Juni

SAMLING MED MATS OCH EWA I BAPTISTKYRKAN STORA MELLÖSA

 Välkommen på en samling med Mats & Ewa som berättar om arbetet i Thailand. Kl 16.00

 Kl 17.00 Lovsång och bön

 17:30 - kvällsmat

 (gäller endast kvällsmaten) Anmäl dig till Julia Alnemo senast dagen innan på julia@baptistkyrkan.com alt   073-527 01 26. Glöm inte uppge ev specialkost.

 Välkommen!

SOMMARFEST PÅ BJÖRKENÄSGÅRDEN

 Familjegudstjänst ute på björkenäsgården

 Vi firar även att vi har haft gården i 50 år!

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Söndagsskolan har slutat för terminen

 OBS! Ny tid på gudstjänsterna på sommaren! 10:00 (juni-aug)

FÖRSAMLINGSMÖTE EFTER GUDSTJÄNSTEN
SÅNGKVÄLL

 "PELLE  MED VÄNNER" gästar oss denna söndagkväll

MÅNDAGSBÖN

 Lovsång, tillbedjan och förbön

 Sista Måndagsbönen för terminen

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt

 Ingen söndagsskola

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

INGEN GUDSTJÄNST SÖNDAGEN DEN 23 JUNI

 VI HÄNVISAR TILL NYHEMSKONFERENSEN OCH TORPKONFERENSEN

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

 Sista torsdagsbönen för terminen, åter igen 15 aug

GUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt

 Fokus på Hampeveckan

Juli

TISDAGSBÖNEN INSTÄLLD PGA HAMPEVECKAN
BÖNESAMLING PAUSAS ÖVER SOMMAREN

 Åter igen den 15 aug

INGEN GUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN

 Avslutningsgudstjänst på hampeveckan

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

SOMMARGUDSTJÄNST TILLSAMMANS MED ASKERS BAPTISTKYRKA - TÄLTMÖTE

 Tältmöte med Emilia Lindberg i Odensbacken.

 Tältet står mellan riksväg 52 och Läromedias parkering

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

SOMMARGUDSTJÄNST TILLSAMMANS MED ASKERS BAPTISTKYRKA - I PINGSTKYRKAN

 Predikan av Holger Strandgren

 

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

SOMMARGUDSTJÄNST TILLSAMMANS MED ASKERS BAPTISTKYRKA - I BETEL ASKER

 Predikan av Håkan Isacsson

 

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

Augusti

SOMMARGUDSTJÄNST TILLSAMMANS MED ASKERS BAPTISTKYRKA - I PINGSTKYRKAN

 Predikan av Rolf Nordström

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

SOMMARGUDSTJÄNST TILLSAMMANS MED ASKERS BAPTISTKYRKA - I BETEL ASKER

 Predikan av Staffan Sandberg

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

 BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

SOMMARGUDSTJÄNST TILLSAMMANS MED ASKERS BAPTISTKYRKA - I PINGSTKYRKAN

 Predikan av Allan Ekstedt

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

September

Oktober

November

December