Aktuellt 2020

Januari

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Predikan av Simon Ekstedt

Välkommen!

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen!

GUDSTJÄNST

Predikan av Simon Ekstedt

Välkommen!

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen!

GUDSTJÄNST

Med besök av Pontus Fridolfsson

Avtackning av Bo Lundin

Välkommen!

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen!

GUDSTJÄNST MED BESÖK AV "GODA NYHETER"

Predikan av Lars-Erik Jonsson

Välkommen!

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

GEMENSAM BÖNESAMLING I BETEL HAMPETORP

Vi ber tillsammans med kyrkor i Östernärke

Välkommen!

Februari

EKUMENSIK GUDSTJÄNST I BETEL ASKER, OBS! 10:30

Avslutning av möteshelg med Hans och Karin Jansson, från Kungsporten i Huskvarna

Välkommen till Betel Asker denna söndag

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen!

ÅRS & ADMINISTRATIONSMÖTE

Vi firar gudstjänst tillsammans med predikan av Simon Ekstedt och Söndagsskolan startar.

Vi firar även Herrens Nattvard i gudstjänsten.

Sopplunch och därefter förhandlingar

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

DAGLEDIGTRÄFF

Välkommen på dagledigträff 14:00-16:00.

Besök av "Goa Kören" från Kumla

Servering

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen!

GUDSTJÄNST

Vi får besök av Samuel Ardenfors som predikar för oss

Söndagsskola

Välkommen!

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen!

GUDSTJÄNST

Predikan av Simon Ekstedt

Söndagsskola

Välkommen

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

GEMENSAM BÖN I BAPTISTKYRKAN I ST MELLÖSA

Vi ber tillsammans med kyrkor i Östernärke

Välkommen!

Mars

GUDSTJÄNST

Predikan av Simon Ekstedt

Söndagsskola

Välkommen

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen!

GUDSTJÄNST

Predikan av Gabriella Sennerstam

Nattvard

Söndagsskola

Välkommen

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

DAGLEDIGTRÄFF

Välkommen på dagledigträff 14:00-16:00.

Besök av Carina Berg

Servering

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen!

FAMILJEGUDSTJÄNST

En gudstjänst för alla åldrar!

Söndagsskolan ansvarar för hela gudstjänsten.

Välkommen!

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen!

GUDSTJÄNST

Predikan av Bo Lundin

Söndagsskola

Välkommen

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

GEMENSAM BÖNESAMLING I STALLET I BETEL ASKER

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen!

GUDSTJÄNST

Predikan av Simon Ekstedt

Söndagsskola

Välkommen

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön och bibelläsning under en timme.

Efteråt så fortsätter gemenskapen med soppa.

Välkomna!

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December