Aktuellt 2023

Januari

NYÅRSDAGSGUDSJÄNST

 Predikan av Bo Lundin

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Besök från Bangladesh 

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

 

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

 

GUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt

BÖNEVECKA - BÖNESAMLING
BÖNEVECKA - TISDAGSBÖNEN
BÖNEVECKA - BÖNEPROMENAD

 Vi samlas vid kyrkan och sen går vi ut och ber för vårt samhälle

BÖNEVECKA - GEMENSAMBÖN I HIDINGSTA

Vi ber tillsammans med övriga kyrkor i Baptistkyrkan i Hidingsta

BÖNEVECKA - LOVSÅNGSKVÄLL

Vi prisar Gud tillsammans 

BÖNEVECKA - BÖN HEMMA MED FAMILJEN

Vi utlyser bön 11:00 eller 19:00 hemifrån. Samla din familj och be för Odensbacken

BÖNEVECKA - GUDSTJÄNST

 Vi firar gudstjänst tillsammans

 Predikan av Simon Ekstedt

TISDAGSBÖN

Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

Februari

SÅNGKVÄLL MED KJELL OCH LASSE

 Välkommen på en sångkväll!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

FAMILJEGUDSTJÄNST

 Smakprov på bibeläventyret med Gabriella Sennerstam

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

ÅRS & ADMINISTRATIONSMÖTE

 Gudstjänst med nattvard - lunch - förhandlingar

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

"Lina Sandell i ord, ton och bild" - Besök av Willy Forsman m.fl.

 14:00-16:00 med servering

 Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Besök av Goda Nyheter

 Ingen söndagsskola (pga lov)

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

GEMENSAM BÖNESAMLING I BETEL HAMPETORP

 Vi ber tillsammans med andra kyrkor i Östernärke

GUDSTJÄNST

 Predikan av Bo Lundin

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

Mars

SÅNGKVÄLL MED KJELL OCH LASSE

 Gästas av Country Sisters

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

 Predikan av Gabriella Sennerstam

 Nattvard

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGRÄFF

 14:00-16:00 

 GÄST: Holger Strandgren

 Servering

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan: Sven Svensson

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan: Simon Ekstedt

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

SÅNG OCH MUSIK KVÄLL

 Med Kjell och Lasse med gäst

 Servering

GEMENSAM BÖNESAMLING I BAPTISTKYRKAN ST MELLÖSA

 Vi ber tillsammans med kyrkorna i Östernärke

April

PALMSÖNDAG - GUDSTJÄNST

 Predikan: Simon Ekstedt

 Nattvard

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

GETSEMANESTUND
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

 Predikan: Simon Ekstedt

UPPLEV PÅSKBUDSKAPET MED HELA FAMILJEN
TISDAGBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

 GÄST: Lasse Stolt med flera

 14:00-16:00 

 Servering

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

ISRAELDAG - "ISRAELS BETYDELSE FÖR KRISTNA"

 11:00 - Gudstjänst med predikan av Göran Lennartsson

 Eftergudstjänsten äter vi en lätt lunch tillsammans

 13:15 - Fortsatt undervisning av Göran

 

TISDAGBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Mia Sandin

 Söndagsskola

TISDAGBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

GEMENSAM BÖN I PINGSTKYRKAN ODENSBACKEN

 Vi ber tillsammans med kyrkorna i Östernärke

GUDSTJÄNST

 Simon Ekstedt predikar

 Söndagsskola

VALBORGSFIRANDE PÅ BJÖRKENÄSGÅRDEN

 MED START 17:00

Maj

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt

 Nattvard

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

SÅNG OCH MUSIKKVÄLL MED KJELL OCH LASSE

 Välkommen på sång och musikkväll med servering

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Gudstjänsten gästas av "Bulgarien i fokus"

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

 14:00-16:00

 Gäster: Reiner, Berthil & Ann-Catrine från Kumla

 Servering

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

SOMMARFEST

 Församlingens barnverksamhet arrangerar en gudstjänst för hela familjen

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

GEMENSAM BÖN I BETEL ASKER

 Vi samlas till bön med kyrkor i Östernärke i Betel Asker

 Gäst: Hans Jansson

GUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt

 Söndagsskolan har slutat för terminen

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

Juni

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Gästas av Mats och Ewa från Thailand

 Ingen webbsändning denna gudstjänst

 OBS! Ny gudstjänsttid 10:00!

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Nattvard

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

EKUMENISK GUDSTJÄNST PÅ KANALFESTVIALEN PÅ ODENVALLEN

 Välkommen på ekumenisk gudstjänst på festvialscenen på Odenvallen 11:00

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

INGEN GUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN ODENSBACKEN

 Under midsommarhelgen så hänvisar vi till Nyhemsveckan och Torpkonferensens gudstjänster.

 På plats eller online: https://nyhemsveckan.se/ och https://efk.se/torpkonferensen.html

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

Juli

GUDSTJÄNST

 Fokus på Hampeveckan

 Pred. Simon Ekstedt 

 Nattvard

INSTÄLLD BÖNESAMLING

 PGA HAMPEVECKAN SÅ STÄLLS BÖNESAMLINGARNA IN DENNA VECKA

INSTÄLLD BÖNESAMLING

 PGA HAMPEVECKAN SÅ STÄLLS BÖNESAMLINGARNA IN DENNA VECKA

INGEN GUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN

 PGA HAMPEVECKAN SÅ HAR VI INTE NÅGON GUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

TORSDAGSBÖNEN INSTÄLLD UNDER SOMMAREN
SOMMARGUDSTJÄNST I BETEL ASKER

 Gudstjänst tillsammans med Askers baptistförsamling

 Predikan av Lars Inge Larsson

 

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

TORSDAGSBÖNEN INSTÄLLD UNDER SOMMAREN
SOMMARGUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN

 Gudstjänst tillsammans med Askers baptistförsamling

 Predikan av Anders Söderling

 

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

TORSDAGSBÖNEN INSTÄLLD UNDER SOMMAREN
SOMMARGUDSTJÄNST I BETEL ASKER

 Gudstjänst tillsammans med Askers baptistförsamling

 Predikan av Staffan Sandberg

 

Augusti

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

TORSDAGSBÖNEN INSTÄLLD UNDER SOMMAREN
SOMMARGUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN

 Gudstjänst tillsammans med Askers baptistförsamling

 Predikan av Stig Hermansson

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

TORSDAGSBÖNEN INSTÄLLD UNDER SOMMAREN
SOMMARGUDSTJÄNST I BETEL ASKER

 Gudstjänst tillsammans med Askers baptistförsamling

 Predikan av Kent Pekár

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Nu är torsdagsbönen äntligen tillbaka! Med bön, bibelläsning och lovsång

SOMMARGUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN

 Gudstjänst tillsammans med Askers baptistförsamling

 Predikan av Allan Ekstedt

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

GEMENSAM BÖN i BETEL HAMPETORP

 Vi ber tillsammans med de andra frikyrkorna i östernärke

September

GUDSTJÄNST

Predikan Simon Ekstedt

Söndagsskolan startar

OBS NY TID 11:00

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

EKUMENISK GUDSTJÄNST I ASKERS KYRKA

 Vi firar gudstjänst gemensamt med de övriga kyrkorna i Östernärke

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

 14:00-16:00

 Gäster: Roger Kindevåg och Ingemar Jansson

 Servering

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Återblick från Hampeveckan 2023

 Söndagsskola

 Vi bjuder på smörgåstårta efter gudstjänsten

FÖRSAMLINGSMÖTE

 Församlingsmötet startar direkt efter gudstjänsten

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

LOVSÅNGSKVÄLL

 En stund inför Herrens ansikte

GUDSTJÄNST

 Predikan av Daniel Oscarsson

 Barnvälsignelse

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

GEMENSAM BÖN I HIDINGSTAKYRKAN

 Vi ber tillsammans med de övriga kyrkorna i Östernärke

Oktober

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

 Predikan av Simon Ekstedt

 Nattvard

 Söndagsskola

 

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

SÅNG & MUSIKKVÄLL

 Sång och musikkväll med Kjell och Lasse med gäster

 Servering

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Sven Svensson

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

 14:00 - 16:00 

 Gäst Lasse Bengtsson

 Servering

LOVSÅNGSKVÄLL I BAPTISTKYRKAN STORA MELLÖSA

  En stund inför Herrens ansikte

SÅNG & MUSIKGUDSTJÄNST MED SARA & DAVD ÅSTRÖM

 Gudstjänst med besök av David och Sara Åström

 Söndagsskola

 Servering

 OBS! gudstjänsten startar 16:00

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och lovsång

SKÖRDEFEST

 Familjegudstjänst

 Servering

 OBS! 16:00 (inte 11:00 som det står i bladet)

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

GEMENSAM BÖN I ST MELLÖSA

 Vi ber för östernärke tillsammans i Baptistkyrkan i St Mellösa

GUDSTJÄNST

 Predikan: Simon Ekstedt

 Ingen söndagsskola pga. höstlov

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

November

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan: Bo Lundin

 Nattvard

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

 14:00-16:00

 Gäst: Kjell och Lasse med band

 Servering

LOVSÅNGSKVÄLL TILLSAMMANS MED BAPTISTKYRKAN I PINGSTKYRKAN

 En stund inför Herrens ansikte

 I Pingstkyrkan

GUDSTJÄNST

 Predikan: Fredric Crona

 Söndagsskola

 Församlingslunch efter gudstjänsten 

 Seminarium om bön med Fredric efter lunchen

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan: Simon Ekstedt

 Söndagsskola

 

FÖRSAMLINGSMÖTE

 Efter gudstjänsten

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan: Monica Winerdal

 Barnvälsignelse

 Söndagsskolan

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

GEMENSAM BÖN I PINGSTKYRKAN I ODENSBACKEN

 Vi ber tillsammans med övriga kyrkor i Östernärke

December

ADVENTSGUDSTJÄNST

 Predikan: Simon Ekstedt

 Nattvard

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

 14:00-16:00

 Julavslutning för dagledigträffen så gästas vi av Carina och Stephan Berg

 Servering

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

JULFEST

 Församlingens julfest, välkommen till en gudstjänst för alla åldrar

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

LOVSÅNGSKVÄLL I BAPTISTKYRKAN I STORA MELLÖSA

   En stund inför Herrens ansikte

GUDSTJÄNST

 Predikan: Simon Ekstedt

 Ingen söndagsskola (slut för terminen)

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

MIDNATTSGUDSTJÄNST

 Avsluta julafton med en samling med mycket sång och musik

INGEN TISDAGSBÖN PÅ ANNANDAG JUL

 Denna tisdag gör vi ett uppehåll med tisdagsbönen

BÖNESAMLING

 Välkomna till årets sista bönesamling

NYÅRSGUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt