Aktuellt 2023

Januari

NYÅRSDAGSGUDSJÄNST

 Predikan av Bo Lundin

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Besök från Bangladesh 

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

 

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och lovsång

 

GUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt

BÖNEVECKA - BÖNESAMLING
BÖNEVECKA - TISDAGSBÖNEN
BÖNEVECKA - BÖNEPROMENAD

 Vi samlas vid kyrkan och sen går vi ut och ber för vårt samhälle

BÖNEVECKA - GEMENSAMBÖN I HIDINGSTA

Vi ber tillsammans med övriga kyrkor i Baptistkyrkan i Hidingsta

BÖNEVECKA - LOVSÅNGSKVÄLL

Vi prisar Gud tillsammans 

BÖNEVECKA - BÖN HEMMA MED FAMILJEN

Vi utlyser bön 11:00 eller 19:00 hemifrån. Samla din familj och be för Odensbacken

BÖNEVECKA - GUDSTJÄNST

 Vi firar gudstjänst tillsammans

 Predikan av Simon Ekstedt

TISDAGSBÖN

Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

Februari

SÅNGKVÄLL MED KJELL OCH LASSE

 Välkommen på en sångkväll!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

FAMILJEGUDSTJÄNST

 Smakprov på bibeläventyret med Gabriella Sennerstam

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

ÅRS & ADMINISTRATIONSMÖTE

 Gudstjänst med nattvard - lunch - förhandlingar

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

"Lina Sandell i ord, ton och bild" - Besök av Willy Forsman m.fl.

 14:00-16:00 med servering

 Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Besök av Goda Nyheter

 Ingen söndagsskola (pga lov)

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

GEMENSAM BÖNESAMLING I BETEL HAMPETORP

 Vi ber tillsammans med andra kyrkor i Östernärke

GUDSTJÄNST

 Predikan av Bo Lundin

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

 Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

Mars

SÅNGKVÄLL MED KJELL OCH LASSE

 Gästas av Country Sisters

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

 Predikan av Gabriella Sennerstam

 Nattvard

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

DAGLEDIGRÄFF

 14:00-16:00 

 GÄST: Holger Strandgren

 Servering

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan: Sven Svensson

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

 Predikan: Simon Ekstedt

 Söndagsskola

TISDAGSBÖN

  Bön, bibelläsning och sång. Vi brukar fika tillsammans efteråt

GEMENSAM BÖNESAMLING I BAPTISTKYRKAN ST MELLÖSA

 Vi ber tillsammans med kyrkorna i Östernärke

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December