Aktuellt 2021

Januari

GUDSTJÄNST - ENDAST ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Lars Inge Larsson

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Håkan Isacsson

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

Februari

BÖNEVECKA - Bön för din nästa under vecka 5

Under vecka 5 så uppmanar vi till bön för din nästa, som behöver få möta Jesus. Varje kväll 19-20 så tar vi tid för bön och det gör du själv hemma. Låt den timmen få vara en bönetimme!

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Gabriella Sennerstam

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Bo Lundin

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Lars-Inge Larsson

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Simon Ekstedt

ÅRSMÖTE FÖR BETANIAFÖRSAMLINGEN I ODENSBACKEN - ONLINE

Församlingens årsmöte, handlingar skickas ut i förväg

Mars

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER MED NATTVARD - ENDAST ONLINE

Predikan av Lars Inge Larsson

Nattvard sker digitalt i gudstjänsten men även på plats i kyrkan efter gudstjänsten

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Simon Ekstedt

 

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Gabriella Sennerstam

 

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Sven Svensson

 

April

NATTVARDSANDAKT ENDAST ONLINE

Var med och fira Herrens måltid hemma hos dig. Ta fram bröd och något att dricka och delta hemifrån samtidigt med andakten från vår kyrka. Välkommen

LÅNGFREDAGENS BUDSKAP ONLINE

 En webbsändning med påskbudskapets budskap i fokus

PÅSKDAGSGUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Simon Ekstedt och Gabriella Sennerstam

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

 Predikan - Simon Ekstedt

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

 Predikan - Gabriella Sennerstam

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

 Predikan - Simon Ekstedt

FÖRSAMLINGSMÖTE - ONLINE EFTER GUDSTJÄNSTEN

 Betaniaförsamlingens församlingsmöte för församlingens medlemmar

Maj

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Lars-Inge Larsson

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Simon Ekstedt

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

ANDAKT - KRISTIHIMMELSFÄRDSDAGEN (ENDAST ONLINE)

Andakt endast online på via vår Youtube kanal

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Bo Lundin

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Simon Ekstedt

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Sång och predikan: Håkan Isacsson

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December