Aktuellt 2021

Januari

GUDSTJÄNST - ENDAST ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Lars Inge Larsson

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Håkan Isacsson

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

Februari

BÖNEVECKA - Bön för din nästa under vecka 5

Under vecka 5 så uppmanar vi till bön för din nästa, som behöver få möta Jesus. Varje kväll 19-20 så tar vi tid för bön och det gör du själv hemma. Låt den timmen få vara en bönetimme!

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Gabriella Sennerstam

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Bo Lundin

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Lars-Inge Larsson

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Simon Ekstedt

ÅRSMÖTE FÖR BETANIAFÖRSAMLINGEN I ODENSBACKEN - ONLINE

Församlingens årsmöte, handlingar skickas ut i förväg

Mars

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER MED NATTVARD - ENDAST ONLINE

Predikan av Lars Inge Larsson

Nattvard sker digitalt i gudstjänsten men även på plats i kyrkan efter gudstjänsten

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Simon Ekstedt

 

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Gabriella Sennerstam

 

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Sven Svensson

 

April

NATTVARDSANDAKT ENDAST ONLINE

Var med och fira Herrens måltid hemma hos dig. Ta fram bröd och något att dricka och delta hemifrån samtidigt med andakten från vår kyrka. Välkommen

LÅNGFREDAGENS BUDSKAP ONLINE

 En webbsändning med påskbudskapets budskap i fokus

PÅSKDAGSGUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Simon Ekstedt och Gabriella Sennerstam

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

 Predikan - Simon Ekstedt

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

 Predikan - Gabriella Sennerstam

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

 Predikan - Simon Ekstedt

FÖRSAMLINGSMÖTE - ONLINE EFTER GUDSTJÄNSTEN

 Betaniaförsamlingens församlingsmöte för församlingens medlemmar

Maj

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Lars-Inge Larsson

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Simon Ekstedt

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

ANDAKT - KRISTIHIMMELSFÄRDSDAGEN (ENDAST ONLINE)

Andakt endast online på via vår Youtube kanal

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Bo Lundin

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Simon Ekstedt

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Sång och predikan: Håkan Isacsson

Juni

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt 

OBS NY TID FÖR SOMMAREN 10:00!

SOMMARAVSLUTNING FÖR SÖNDAGSSKOLAN

Välkommen på sommaravslutning för söndagsskolan.

Vi träffas i lekparken mellan östravägen och lärarvägen

hämtning av barn sker vid kyrkan 16:30

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Bo Lundin

Vi firar nattvard tillsammans i gudstjänsten

OBS NY TID FÖR SOMMAREN 10:00!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Gabriella Sennerstam

MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

Juli

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

FÖRSAMLINGSMÖTE - ENDAST I KYRKAN

Församlingsmöte för församlingens medlemmar

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING
SOMMARGUDSTJÄNST - I PINGSTKYRKAN GEMENSAMT MED BETEL ASKER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Mia Sandin

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING
SOMMARGUDSTJÄNST - I PINGSTKYRKAN GEMENSAMT MED BETEL ASKER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Håkan Isacsson

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING

Augusti

SOMMARGUDSTJÄNST - I PINGSTKYRKAN GEMENSAMT MED BETEL ASKER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Stig Hermansson

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

SOMMARGUDSTJÄNST - I PINGSTKYRKAN GEMENSAMT MED BETEL ASKER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Bo Lundin

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

SOMMARGUDSTJÄNST - I PINGSTKYRKAN GEMENSAMT MED BETEL ASKER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Lars Inge Larsson

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

KONESERT MED MIKAEL JÄRLESTRAND I KYRKSALEN

Välkommen på konsert med Mikael Järlestrand

Fri entré

Vi följer rådande restriktioner

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Vi gästas av Mikael Järlestrand som predikar och sjunger för oss

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

September

Oktober

November

December