Aktuellt 2021

Januari

GUDSTJÄNST - ENDAST ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Lars Inge Larsson

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Håkan Isacsson

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

BÖNEPROMENAD

Välkommen att vara med på bönepromenad med start utanför kyrkan. Vi går och ber för bönämnen och samhället på ett smittsäkert sätt

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER- ENDAST ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

Februari

BÖNEVECKA - Bön för din nästa under vecka 5

Under vecka 5 så uppmanar vi till bön för din nästa, som behöver få möta Jesus. Varje kväll 19-20 så tar vi tid för bön och det gör du själv hemma. Låt den timmen få vara en bönetimme!

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Gabriella Sennerstam

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Bo Lundin

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Lars-Inge Larsson

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED BETEL ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Simon Ekstedt

ÅRSMÖTE FÖR BETANIAFÖRSAMLINGEN I ODENSBACKEN - ONLINE

Församlingens årsmöte, handlingar skickas ut i förväg

Mars

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER MED NATTVARD - ENDAST ONLINE

Predikan av Lars Inge Larsson

Nattvard sker digitalt i gudstjänsten men även på plats i kyrkan efter gudstjänsten

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Simon Ekstedt

 

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Gabriella Sennerstam

 

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

 Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Sven Svensson

 

April

NATTVARDSANDAKT ENDAST ONLINE

Var med och fira Herrens måltid hemma hos dig. Ta fram bröd och något att dricka och delta hemifrån samtidigt med andakten från vår kyrka. Välkommen

LÅNGFREDAGENS BUDSKAP ONLINE

 En webbsändning med påskbudskapets budskap i fokus

PÅSKDAGSGUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan av Simon Ekstedt och Gabriella Sennerstam

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

 Predikan - Simon Ekstedt

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

 Predikan - Gabriella Sennerstam

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

 Predikan - Simon Ekstedt

FÖRSAMLINGSMÖTE - ONLINE EFTER GUDSTJÄNSTEN

 Betaniaförsamlingens församlingsmöte för församlingens medlemmar

Maj

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Lars-Inge Larsson

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Simon Ekstedt

BÖNEPROMENAD

Välkommen med på bönepromenad. Start utanför pingstkyrkan

ANDAKT - KRISTIHIMMELSFÄRDSDAGEN (ENDAST ONLINE)

Andakt endast online på via vår Youtube kanal

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Bo Lundin

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Predikan - Simon Ekstedt

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i vår kyrksal med max 8 deltagare

GUDSTJÄNST GEMENSAMT MED ASKER - ENDAST ONLINE

Sång och predikan: Håkan Isacsson

Juni

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt 

OBS NY TID FÖR SOMMAREN 10:00!

SOMMARAVSLUTNING FÖR SÖNDAGSSKOLAN

Välkommen på sommaravslutning för söndagsskolan.

Vi träffas i lekparken mellan östravägen och lärarvägen

hämtning av barn sker vid kyrkan 16:30

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Bo Lundin

Vi firar nattvard tillsammans i gudstjänsten

OBS NY TID FÖR SOMMAREN 10:00!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Gabriella Sennerstam

MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

MAX 50 DELTAGARE - SÄNDS ÄVEN ONLINE

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

Juli

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

FÖRSAMLINGSMÖTE - ENDAST I KYRKAN

Församlingsmöte för församlingens medlemmar

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång!

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING
SOMMARGUDSTJÄNST - I PINGSTKYRKAN GEMENSAMT MED BETEL ASKER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Mia Sandin

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING
SOMMARGUDSTJÄNST - I PINGSTKYRKAN GEMENSAMT MED BETEL ASKER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Håkan Isacsson

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING

Augusti

SOMMARGUDSTJÄNST - I PINGSTKYRKAN GEMENSAMT MED BETEL ASKER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Stig Hermansson

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

SOMMARGUDSTJÄNST - I PINGSTKYRKAN GEMENSAMT MED BETEL ASKER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Bo Lundin

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

SOMMARGUDSTJÄNST - I PINGSTKYRKAN GEMENSAMT MED BETEL ASKER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Lars Inge Larsson

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

GEMENSAM BÖNESAMLING i BETEL HAMPETORP

Välkommen på bönesamling i Betel Hampetorp

Vi ber för östernärke tillsammans

KONESERT MED MIKAEL JÄRLESTRAND I KYRKSALEN

Välkommen på konsert med Mikael Järlestrand

Fri entré

Vi följer rådande restriktioner

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Vi gästas av Mikael Järlestrand som predikar och sjunger för oss

BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

September

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

Söndagsskolan startar för terminen

Dop

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

OBS NY TID 11:00!!

BÖNETIMME

Bön, bibelläsning, lovsång och efteråt så fikar vi tillsammans

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

Söndagsskolan

Nattvard

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

 

BÖNETIMME

Bön, bibelläsning, lovsång och efteråt så fikar vi tillsammans

Välkommen

DAGLEDIGTRÄFF

 Dagledigträff 14:00-16:00 med sång och musik av Reine Karlsson mfl, fika och lotteri. 

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

Söndagsskolan

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

 

BÖNETIMME

Bön, bibelläsning, lovsång och efteråt så fikar vi tillsammans

Välkommen

GEMENSAM BÖNESAMLING I BAPTISTKYRKAN I HIDINGSTA

Välkommen på bönesamling i Baptistkyrkan i Hidingsta

Vi ber för östernärke tillsammans

GUDSTJÄNST - I KYRKSALEN EFTER RESTRIKTIONER - SÄNDS ÄVEN ONLINE

Predikan Gabriella Sennerstam

Söndagsskolan

Välkommen till kyrkan - vi följer rådande riktlinjer

 

BÖNETIMME

Bön, bibelläsning, lovsång och efteråt så fikar vi tillsammans

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Oktober

KONSERT

Kjell och Lasse med band

GUDSTJÄNST I KYRKAN OCH ONLINE

Predikan Simon Ekstedt

Nattvard

Söndagsskola

 

FÖRSAMLINGSMÖTE

Församlingsmötet sker direkt efter gudstjänsten, endast på plats i kyrksalen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

SKÖRDEFEST

En gudstjänst för hela familjen

Barnkören solglimtarna medverkar

 

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

FÖRSAMLINGSDAG PÅ BJÖRKENÄSGÅRDEN

Välkommen att vara med på församlingsdag på björkenäs, kl 11-17

Anmäl dig till: simon.ekstedt@odensbacken.pingst.se

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST I KYRKAN OCH ONLINE

Predikan Gabriella Sennerstam

Barnvälsignelse

Söndagsskola

 

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GEMENSAM BÖNESAMLING I BAPTISTKYRKAN I STORA MELLÖSA

Välkommen på bönesamling i Baptistkyrkan i Stora Mellösa

Vi ber för östernärke tillsammans

GUDSTJÄNST I KYRKAN OCH ONLINE

Predikan Bo Lundin

Barnvälsignelse

Söndagsskola

 

November

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning, lovsång och fika efteråt

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST I KYRKAN OCH ONLINE

Vi får besök av Patrick Ölund

Barnvälsignelse

Söndagsskola

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning, lovsång och fika efteråt

BIBELSTUDIUM

Den här bönesamlingen så kommer vi fokusera på bibeln, men vi kommer självklart också be tillsammans.

Simon Ekstedt kommer hålla i undervisningen med "Ledd av den Helige Anden" som ämne.

Välkommen

GUDSTJÄNST I KYRKAN OCH ONLINE

Pred. Simon Ekstedt

Barnvälsignelse

Söndagsskola

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning, lovsång och fika efteråt

DAGLEDIGTRÄFF

Gästas av Kjell och Lasse mfl.

Välkomna 14:00-16:00

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST I KYRKAN OCH ONLINE

Gästas av Lalle Eriksson

Söndagsskola

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning, lovsång och fika efteråt

GEMENSAM BÖNESAMLING PINGSTKYRKAN ODENSBACKEN

Välkommen på bönesamling i Pingstkyrkan Odensbacken

Vi ber för östernärke tillsammans

ADVENTSGUDSTJÄNST I KYRKAN OCH ONLINE

Pred. Simon Ekstedt

Söndagsskola

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning, lovsång och fika efteråt

December

BIBELSTUDIUM

Den här bönesamlingen så kommer vi fokusera på bibeln, men vi kommer självklart också be tillsammans.

Sven Svensson kommer hålla i undervisningen med "Ni är jordens salt och världens ljus" som ämne.

Välkommen

KYRKORNAS DAG
EKUMENISK GUDSTJÄNST I ASKER KYRKA

Välkommen på en ekumenisk eftermiddagsgudstjänst i Askers kyrka

Pga restriktioner så släpper vi bara in 100 deltagare i gudstjänsten. En likadan gudstjänst sker 17:30 i Askers kyrka för att göra plats för så många som möjligt.

EKUMENISK GUDSTJÄNST I ASKER KYRKA

Välkommen på en ekumenisk eftermiddagsgudstjänst i Askers kyrka

Pga restriktioner så släpper vi bara in 100 deltagare i gudstjänsten. En likadan gudstjänst sker 16:00 i Askers kyrka för att göra plats för så många som möjligt.

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning, lovsång och fika efteråt

DAGLEDIGTRÄFF - JULAVSLUTNING

14:00-16:00

Gäster Carina & Stephan Berg

Servering

 

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

NATTINNEBANDY

Nattinnebandy sker i sporhallen på Odenskolan som arrangeras av Pingstkyrkan

JULFEST

Julfest i pingstkyrkan för hela familjen!

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning, lovsång och fika efteråt

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

GUDSTJÄNST

Predikan av Bo Lundin

Dop

Barnvälsignelse

FÖRSAMLINGSMÖTE

Efter gudstjänsten. Sänds inte på nätet

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning, lovsång och fika efteråt

MIDNATTSGUDSTJÄNST
GUDSTJÄNST

Predikan av Sven Svensson

NYÅRSCAFÉ

Sång och musik och god gemenskap. Välkommen 16:00-18:00

NYÅRSBÖN

Vi ber tillsammans inför det nya året