Aktuellt 2022

Januari

GUDSTJÄNST

Predikan Simon Ekstedt

Parentation

TRETTONDAGSBÖN

Vi ber tillsammans

GUDSTJÄNST

Predikan Bo Lundin

BÖNESAMLING

Bön och bibelläsning. Efteråt fikar vi tillsammans

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och sång

GUDSTJÄNST - OBS MAX 50 DELTAGARE PÅ PLATS

Predikan Simon Ekstedt

Sänds även online

BÖNESAMLING

Bön och bibelläsning

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och sång

GUDSTJÄNST - OBS MAX 50 DELTAGARE PÅ PLATS

Predikan Gabriella Sennerstam

Barnvälsignesle

Sänds även online

BÖNEVECKA - ÖPPEN KYRKA 19-20

Kyrksalen är öppen 19:00-20:00 för bön. Välkommen att komma och be till Gud med hjälp av bönstationer i kyrksalen

BÖNESAMLING

Bön och bibelläsning

BÖNEVECKA - BÖNEPROMENAD

Vi samlas utanför Pingstkyrkan 19:00 och går sedan ut och ber för Odensbacken

BÖNEVECKA - ÖPPEN KYRKA 19-20

Kyrksalen är öppen 19:00-20:00 för bön. Välkommen att komma och be till Gud med hjälp av bönstationer i kyrksalen

BÖNEVECKA - BÖNESAMLING

Välkommen på bönesamling i kyrksalen

BÖNEVECKA - LOVSÅNGSKVÄLL

Välkommen på bön och lovsång tillsammans

BÖNEGUDSTJÄNST- OBS MAX 50 DELTAGARE PÅ PLATS

Välkommen på en gudstjänst som är fokuserad på bön, då vi också firar nattvard tillsammans.

Sänds även online

Februari

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

BÖNESAMLIG

 Bön, bibelläsning och sång

GUDSTJÄNST- OBS MAX 50 DELTAGARE PÅ PLATS

 Välkommen på gudstjänst!

 Predikan av Simon Ekstedt

 Sänds även online

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

BÖNESAMLIG

 Bön, bibelläsning och sång

GUDSTJÄNST

 Välkommen på gudstjänst!

 Predikan av Simon Ekstedt

 Sänds även online

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

BIBELSTUDIUM

 Bön och bibelstudium av Bo Lundin

GUDSTJÄNST

 Välkommen på gudstjänst!

 Predikan av Simon Ekstedt

 Sänds även online

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

GEMENSAM BÖN I BETEL HAMPETORP

 Vi samlas och ber för Östernärke

GUDSTJÄNST

 Välkommen på gudstjänst!

 Predikan av Bo Lundin

 Sänds även online

Mars

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

FAMILJEGUDSTJÄNST

Gudstjänst för alla åldrar!

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

GUDSTJÄNST

 Välkommen på gudstjänst!

 Predikan av Sven Svensson

 Sänds även online

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

DAGLEDIGTRÄFF

 Välkommen på dagledigträff 14:00-16:00. En gäst, servering och gemenskap

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

GUDSTJÄNST

 Välkommen på gudstjänst!

 Predikan av Sam Wholin

 Sänds även online

 Efter gudstjänsten äter vi en lätt lunch och efter lunchen så håller sam ett bibelstudium för oss

BIBELSTUDIUM MED SAM WHOLIN

Efter en lätt lunch så samlas vi igen för att lyssna på bibelstudium av Sam Wholin

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

GEMENSAM BÖN I BAPTISTKYRKAN I HIDINGSTA

 Vi samlas och ber för Östernärke

ÅRS & ADMINISTRATIONSMÖTE
BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

April

GUDSTJÄNST

 Välkommen på gudstjänst!

 Predikan av Simon Ekstedt

 Söndagsskola

 Sänds även online

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

GUDSTJÄNST

 Välkommen på palmsöndagens gudstjänst!

 Predikan av Gabriella Sennerstam

 Söndagsskola

 Sänds även online

STILLA VECKAN - ÖPPEN KYRKA

 Välkommen till vår kyrksal där du får söka Gud på egen hand med hjälp av bönestationer.

 Kl 18:00-19:00

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

STILLA VECKAN - PÅSKVANDRING/BÖNEVANDRING UTOMHUS

 Följ med på en påskvandring i samhället där vi går tillsammans. Påskens budskap presenteras och vi får möjlighet   att be tillsammans. Start 18:00 utanför kyrkan

DAGLEDIGTRÄFF

 Besök av Lennart Larsson

 14:00-16:00

STILLA VECKAN - ÖPPEN KYRKA

 Välkommen till vår kyrksal där du får söka Gud på egen hand med hjälp av bönestationer.

 Kl 18:00-19:00

STILLA VECKAN - GETSEMANESTUND MED NATTVARD

 Getsemanestund med bön, lovsång och nattvard

LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
PÅSKDAGSGUDSTJÄNST

 JESUS LEVER! Det firar vi med mycket sång och musik!

 INGEN SÖNDAGSSKOLA

 

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

SÅNG OCH MUSIKMÖTE MED ÖHRNBERGS

 Besök av Ann-Christine och Mikael Öhrnberg. Servering efter mötet

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och sång

GUDSTJÄNST

 Predikan Simon Ekstedt

 Söndagsskola

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och sång

SÅNG OCH MUSIKMÖTE MED LASSE STOLT
GEMENSAM BÖNESAMLING I BAPTISTKYRKAN I ST MELLÖSA

 Vi ber för Östernärke

VALBORGSFIRANDE PÅ BJÖRKENÄSGÅRDEN FÖR HELA FAMILJEN

 Start 17:00 med hoppborg, sockervadd, tävlingar, servering osv

 Brasan tänds 19:00

Maj

GUDSTJÄNST MED BESÖK FRÅN LETTLAND

 Predikan av Marcis Ziverts, pastor i Baptistkyrkan i Jelgava, Lettland

 Söndagsskola

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och sång

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och sång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Söndagsskola

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och sång

DAGLEDIGTRÄFF

 Besök av Bo-Rolandz

 14:00-16:00

BIBELSTUDIUM

 " Sök de andliga nådegåvorna"

GUDSTJÄNST

 Predikan av Simon Ekstedt

 Nattvard

 Söndagsskola

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och sång

GEMENSAM BÖNESAMLING I PINGSTKYRKAN ODENSBACKEN

 Vi ber tillsammans för Östernärke

SOMMARFEST

 Gudstjänst för hela familjen

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

GUDSTJÄNST

 Predikan av Gabriella Sennerstam

 Söndagsskola är slut för terminen

BÖNESAMLING

 Bön, bibelläsning och sång

Juni

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och sång

GUDSTJÄNST

 Besök av Mats och Ewa från Thailand

 OBS! ny tid 10:00!

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och sång 

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och sång 

GUDSTJÄNST

 Besök av Johan Bäckerud från Lepra Missionen

 

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och sång 

SOMMARKVÄLL VID PINGSTKYRKAN

 Kom och umgås med oss vid kyrkan, 18:00-19:30. Grill, kubb och andra aktiviteter!

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och sång 

GUDSTJÄNST

 Pred. Simon Ekstedt

 Nattvard

 

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och sång 

SOMMARKVÄLL VID PINGSTKYRKAN

 Kom och umgås med oss vid kyrkan, 18:00-19:30. Grill, kubb och andra aktiviteter!

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och sång 

VI HÄNVISAR TILL GUDSTJÄNSTER PÅ NYHEM OCH TORP

 Ingen gudstjänst i pingst Odensbacken, vi uppmanar församlingen att delta på Nyhem och Torp

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och sång 

SOMMARKVÄLL VID PINGSTKYRKAN

 Kom och umgås med oss vid kyrkan, 18:00-19:30. Grill, kubb och andra aktiviteter!

BÖNESAMLING

  Bön, bibelläsning och sång 

Juli

GUDSTJÄNST

 Predikan av Samuel Lewinson (med i ledningsgruppen för Hampeveckan)

 Rapport från missionsresor av Paulina Ardenfors och Lucas Lagergren

FÖRSAMLINGSMÖTE EFTER GUDSTJÄNSTEN

 Församlingsmöte för församlingens medlemmar - sänds ej online

BÖNESAMLING INSTÄLLD PGA HAMPEVECKAN
BÖNESAMLING INSTÄLLD PGA HAMPEVECKAN
INGEN GUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN PGA HAMPEVECKAN
BÖNESAMLING
BÖNESAMLING
SOMMARGUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN

 Gudstjänst gemensamt med Betel Asker i Pingstkyrkan

 Pred. Bo Lundin

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING
SOMMARGUDSTJÄNST I BETEL ASKER

 Gudstjänst gemensamt med Betel Asker i Asker

 Pred. Stig Hermansson

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING
SOMMARGUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN

 Gudstjänst gemensamt med Betel Asker i Pingstkyrkan

 Pred. Lars-Inge Larsson

Augusti

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING
SOMMARGUDSTJÄNST I BETEL ASKER

 Gudstjänst gemensamt med Betel Asker i Asker

 Pred. Anders Sundström

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING
SOMMARGUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN

 Gudstjänst gemensamt med Betel Asker i Pingstkyrkan

 Pred. Anders Ekstedt

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING
SOMMARGUDSTJÄNST I BETEL ASKER

 Gudstjänst gemensamt med Betel Asker i Asker

 Pred. Ingemar Fager

BÖNESAMLING
BÖNESAMLING
GUDSTJÄNST
BÖNESAMLING