Aktuellt - 2018

September

EKUMENISK GUDSTJÄNST I STORA MELLÖSA KYRKA

Predikan: Carl-Erik Sahlberg

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

GUDSTJÄNST FÖR ALLA!

Predikan: Simon Ekstedt

Barnvälsignelse

Nattvard

Söndagskolan startar upp för terminen

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

DAGLEDIGSAMLING

14:00-16:00

Gäst: Allan Ekstedt från Lepramissionen och sång fråpn Karoline Wedlund

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

GUDSTJÄNST FÖR ALLA

Predikan: Simon Ekstedt

MISSIONSMUSIKAL I BAPTISTKYRKAN I STORA MELLÖSA
BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

STORSAMLING FÖR MEDVERKANDE PÅ GUDSTJÄNSTER

Inspiration och information om höstens gudstjänster

EKUMENISK BÖNESAMLING I BETELKYRKAN I HAMPETORP

Bön tillsammans med alla kyrkor i östernärke

KYRKORNAS DAG 9:30-14:00

Vid Odenhallen och ICA nära i Stora Mellösa

GUDSTJÄNST FÖR ALLA

Predikan: Simon Ekstedt

VI SJUNGER FÖR LETTLAND OCH UKRAINA I ASKERS KYRKA
BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

GUDSTJÄNST FÖR ALLA

Predikan: Bo Lundin

Oktober

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

GUDSTJÄNST FÖR ALLA I BETEL ASKER

Predikan: Lars-Inge Larsson

Nattvard

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

SKÖRDEFEST I PINGSTKYRKAN ODENSBACKEN

SKÖRDEFEST FÖR ALLA ÅLDRAR

VÄLKOMMEN

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

DAGLEDIGTRÄFF

Gäst: Carl Winberg

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

GUDSTJÄNST FÖR ALLA I BETEL ASKER

Predikan: Sven Svensson

Söndagskola

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

EKUMENSIK BÖNESAMLING I PINGSTKYRKAN

Bön tillsammans med kyrkorna i Östernärke

GUDSTJÄNST FÖR ALLA I BETEL ASKER

Besök från Patrick Ölund som predikar för oss

Söndagskola

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

November

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen!

GUDSTJÄNST FÖR ALLA I BETEL ASKER

Predikan Simon Ekstedt

Söndagskola

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

ÄKTENSKAPSDAG MED JOHN BRENEMAN

Välkommen på en dag som innehåller undervisning om äktenskapet och att vårda sin relation.

Gäst är John Breneman som är erfaren föreläsare i ämnet

14:00-16:30 med fika som kostar 30 kr.

Ingen anmälan krävs

Välkommen!

GUDSTJÄNST FÖR ALLA I BETEL ASKER

Predikan Simon Ekstedt

Söndagskola

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

DAGLEDIGTRÄFF

Gäst: Bo Lundin

14:00-16:00

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

GUDSTJÄNST FÖR ALLA I BETEL ASKER

Predikan av Eliaz Ardenfors

Söndagskola

BIBELTIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

GUDSTJÄNST FÖR ALLA I BETEL ASKER MED FÖRSAMLINGSMÖTE EFTER GUDSTJÄNSTEN

Predikan Simon Ekstedt och Lars-Inge Larsson

Söndagskola

Efter gudstjänsten så har Betaniaförsamlingen församlingsmöte

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

EKUMENISK BÖNESAMLING I BETEL HIDINGSTA

Bön tillsammans med kyrkorna i Östernärke

December

FÖRSTA ADVENTSGUDSTJÄNST I ASKERS KYRKA

Vi firar första advent tillsammans med betel Asker och Svenska Kyrkan i Askers kyrka. OBS kl 11

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

FÖRSAMLINGENS JULFEST I PINGSTKYRKAN

Välkommen

GUDSTJÄNST FÖR ALLA I BETEL ASKER

Predikan Simon Ekstedt

Nattvard

Välkommen

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

DAGLEDIGTRÄFF

JULAVSLUTNING
 

Gäst: Gospel Duo

 

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

GUDSTJÄNST FÖR ALLA I BETEL ASKER

Predikan: Simon Ekstedt

Välkommen

BÖNETIMME MED SOPPLUNCH

Bön, bibelläsning och soppa

Välkommen

BÖNESAMLING

Bön, bibelläsning och lovsång

Välkommen

BÖNEGUDSTJÄNST I BETEL ASKER

Välkommen på en gudstjänst med fokus på bön

JULOTTA I BETEL ASKER

Fira juldagsmorgonen med oss i kyrkan

MUSIKCAFÉ I PINGSTKYRKAN

Välkommen på musikcafé i juletid

GUDSTJÄNST FÖR ALLA I BETEL ASKER

Predikan: Sven Svensson

Välkommen

NYÅRSBÖN I PINGSTKYRKAN

Avsluta 2018 med att be inför det kommande året